Üzleti tanácsadás

Folyamatok átszervezése – Business Process Reengineering (BPR)

Társaságokat az üzleti folyamatainak felmérésében és átszervezésében segítjük, mely folyamat során összevetjük a jelenlegi helyzetet a bevált gyakorlattal, elkészítjük a dokumentációt a folyamatokról, kontrollokról, rendszerekről és kidolgozzuk az egyszerűsítési és javítási javaslatainkat . A folyamatok átalakításának célja lehet a megbízó igénye szerint:

  • hatékonyság javítása
  • addicionális kontrollok kialakítása
  • jogszabályi megfelelőség biztosítása

 

Csalás visszaélés megelőzése, felderítése

A társaságoknak nagy kárt okozó csalások és visszaélések ellen részben jól működő megelőző kontrollokkal, részben a csalásokat visszaéléseket detektáló rendszerekkel lehet küzdeni. Segítséget tudunk nyújtani az Ön cégének:

  • megelőző, illetve felderítő kontrollok kialakításában
  • megelőző illetve felderítő kontrollok megfelelőségi vizsgálatában, akár adatelemző eszköz segítségével
  • felelősségi körök folyamatokon belüli szétválasztásának (Segregation of Duties) kialakításában
  • tranzakcióhalmaz adatelemzésében, melynek eredménye a gyanús tranzakciók kiválasztása további vizsgálatok elvégzése vagy a hiányosságok kijavítása céljából
  • gyanús tranzakciók hátterének felderítésében, jogszabályi megfelelőségi vizsgálatában

Vagyonértékelések készítése, piaci érték megállapítása

Apportnál, kedvezményezett részesedéscserénél, átvilágításoknál, üzletág átruházásoknál és beszámolók készítésénél gyakran szükséges piaci érték megállapítása, kapcsolódó vagyonértékelés elkészítése jövőbeni jövedelemtermelő képessége alapján. Segítjük az Ön cégét az ilyen típusú vagyonértékelés elkészítésével, korábban elkészült értékelések  felülvizsgálatával vagy frissítésével.

Árbevétel Biztosítása

A társaságok árbevétel folyamatai szinte minden esetben tartalmaznak olyan kritikus pontokat, ahol a megszolgált árbevétel elfolyhat, ezáltal a teljesített szolgáltatás vagy termék nem vagy csak részben kerül kiszámlázásra a társaság szándékával ellentétes módon. Segítséget nyújtunk az Ön cégének az elfolyási pontok tételes felderítésére, megszüntetésére és a jövőbeni árbevétel elfolyások feltárására, megakadályozására a megfelelő kontrollok kialakításával. Módszerünkkel konkrét múltbeli időszak adataira vonatkozólag ügyfelekre és időszakra lebontva meg tudjuk állapítani az elfolyt bevételt.