IT tanácsadás

Migrációs tanácsadás

A társaságok életében jelentős változás egy új szoftver bevezetése, vagy a meglévő szoftverek verzióváltása. Minden ilyen esetben a meglévő adatokat át kell migrálni az új rendszerbe, ami jelentős adatvesztési vagy módosulási kockázatokkal jár, ugyanakkor lehetőséget is nyújt a migráló társaság számára, hogy az adatvagyont áttekintse, megismerje,  az adathibákat kijavítsa,
ill. az üzlet érdekében felhasználja. Segítséget nyújtunk a vállalati számviteli és tranzakciós rendszerek átállítása során az adatmigráció és az adategyeztetés megszervezésében. Szükség esetén tanácsot adunk a rendszerek kiválasztásával kapcsolatban,  elkészítve a szakmai, pénzügyi és egyéb stratégiai szempontok szerinti összehasonlítást.

Szerepkörök megfelelő szétválasztásának
felülvizsgálata – Segregation of Duties (SoD) audit

Az ERP rendszerekben a nagyszámú felhasználó esetén komoly kihívást jelenthet a felhasználói jogosultságok, a rendszerbeli szerepkörök megfelelő kialakítása és karbantartása. Ebben a helyzetben segítünk a jogosultságokat úgy kialakítani, hogy az illetéktelen hozzáférések – és ezáltal a csalás kockázata – minimálisra  csökkenjen, valamint a folyamatos adminisztráció és karbantartás is hatékonyan és megbízhatóan működhessen. A szolgáltatásaink kiterjednek a múltbéli működés elemzésére, a gyanús tevékenység kiszűrésére is.

Adatminőség, adattisztítás

Új rendszer bevezetésekor, meglévő rendszer verzióváltásakor gyakran előforduló probléma a nem megfelelő adatminőség vagy adatstruktúra. Ez az új rendszer bevezetésének problémakörén kívül azt is okozhatja, hogy nem alakul ki az adattárral szemben a bizalom, és ennek következtében nem megalapozott döntések születnek. Az adattesztelési, és adatminőség-javítási szolgáltatásunk keretében elvégezzük a meglévő adatstruktúra felmérését és elemzését, majd javaslatot tesznek a lehetséges adattisztításra és az új rendszerbe történő integráció folyamatára.

IT projektek minőségbiztosítása

A minőség kérdése az egyik legfontosabb tényező a projekt sikerességére vonatkozóan. A projektet irányító szervezet munkáját és felelősségét is meghatározza a minőségre vonatkozó eljárások betartása. Segítséget nyújtunk a független minőségbiztosítási rendszer kidolgozásához, a megfelelő eljárások kialakításához és ezek folyamatos monitorozásához. A kidolgozott minőségbiztosítási folyamat rendszeres kiértékelésével biztosítható a leszállított termékek minősége, a költségkeret kordában tartása ill. a projektszponzoroknak prezentált előrehaladás megalapozottsága .

Általános IT és biztonsági audit

Az informatikai kockázatok ma már meghatározó tényezők az üzleti kockázatok sorában. Szolgáltatásaink olyan megoldást kínálnak ezen kockázatok kezelésében, amelyek az IT működését összhangba hozzák az üzleti területtel, szem előtt tartva a megfelelő teljesítményt, és a költséghatékony megoldásokat. Ezáltal elérhető, hogy az informatikai rendszerek pontos és megbízható adatokat szolgáltassanak az üzletnek, betartva a jogszabályi előírásokat is. Az audit szolgáltatásaink kiterjednek olyan speciális területekre, mint a vállalat Internet kapcsolatainak biztonsága.

Projekt vezetés

A projektek teljes életciklusának vagy valamely folyamatcsoportjának operatív menedzseléséhez, a projekt folyamat kézbentartásához nyújtunk támogatást a kezdeményezéstől a projekt lezárásáig. Mindez magába foglalja a projektfolyamat megvalósítását a projekt team funkcionális működtetésével, a projektvezetés nem szakmai jellegű felelősségének teljes körű vagy részbeni felvállalásával.